Privacy verklaring

Deze website is eigendom van: Patty Cake
Contactgegevens: Patty Cake
Adres maatschappelijk zetel: Kammenstraat 79
Telefoon: 03 770 87 60
E-mail: info@pattycake.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0830.776.393

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Artikel 1: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Patty Cake of rechthoudende derden en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.

Artikel 2: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Er kunnen onjuistheden voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Patty Cake het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Patty Cake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen op deze website, gelieve dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Patty Cake.

De inhoud van de website met inbegrip van de links kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Patty Cake geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of het niet beschikbaar zijn van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Patty Cake kan in geen geval op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, bijzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, …

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Patty Cake verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 3: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 4: Privacy beleid

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, en dergelijke zaken meer.

Je kunt je als gebruiker, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor directe marketing. Hiervoor kun je schriftelijk contact opnemen met Patty Cake. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt je als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling verkrijgen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig zouden zijn.

Patty Cake kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar deze website gekomen bent, of waarlangs je deze verlaat. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.

Artikel 5: Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel om de site beter af te stemmen op de behoeftes van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Artikel 6: Analyse van de website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor bestemede instellingen te selecteren. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.